Werkbezoek Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch

Onlangs ontvingen wij Tweede Kamerlid voor het CDA Mustafa Amhaouch. Een mooie gelegenheid voor ons als RvA om onze missie en visie toe te lichten en om in gesprek te gaan over onze gedeelde werkvelden. Dhr. Amhaouch houdt zich vooral bezig met de portefeuilles Economische Zaken, Internationale Handel en Europese Zaken; het Midden en Kleinbedrijf (MKB)heeft daarbij zijn bijzonder aandacht.

Accreditatie en innovatie

De sfeer van de bijeenkomst was open en actief, met veel vragen over-en-weer. Bijvoorbeeld rond het thema innovatie en accreditatie; hoe accreditatie juist kan bijdragen aan innovatie en normering kan helpen om innovatie vooruit te stuwen. Juist in sectoren waar bedrijven veel innoveren, is de RvA aanwezig, zoals binnen sectoren voor duurzaamheid en informatieveiligheid. Ook het MKB kwam uitgebreid aan bod zoals de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waarbij Dhr. Amhaouch onderstreepte dat ontwikkelingen echt uit de regio komen. De MKB-toets en betrouwbare financiering voor MKB bedrijven en de waarde van accreditatie hierbij kregen aandacht.

Rondvraag

Ter afsluiting kregen een aantal RvA collega’s de gelegenheid om vragen te stellen; niet alleen in relatie tot accreditatie, maar ook als burger richting politicus. Eén van de gestelde vragen was: ‘Wat maakt een goede bestuurder?’. ‘Het is fijn als een minister een stuk bagage heeft op het werkveld waar hij in zit, kennis heeft van zijn of haar portefeuille’, antwoordt. Dhr. Amhaouch. Hij gaf daarnaast aan ook aan veel waarde te hechten aan de interactie en gesprekken bij bedrijfsbezoeken zoals bij de RvA; ‘het gaat vaak over de inhoud, het debat, maar dit soort ontmoetingen zijn net zo belangrijk.’

Op de vraag wat hij meeneemt naar de Tweede Kamer ten aanzien van accreditatie, geeft hij aan dat er veelal wordt uitgegaan van de vanzelfsprekendheid van kwaliteit en veiligheid. ‘Het belang van het hele systeem en wat dat borgt, mag vaker verteld worden’. De RvA-video ‘De waarde van accreditatie” maakt dat in één keer duidelijk. Zonder te technisch te worden. Ook het stellen van normen en een kwaliteitssysteem daaromheen kan bijdragen aan innovatie’.