Webinar Verificatie en Validatie volgens ISO/IEC 17029:2019

Over de reikwijdte en het belang van de toepassing van de ISO/IEC 17029:2019 onder accreditatie

Op 8 december organiseert de RvA een Webinar over de reikwijdte en het belang van de toepassing  van de ISO/IEC 17029 onder accreditatie door verificatie en validatie instellingen. Sinds dit jaar verleent de RvA verificatie en validatie instellingen accreditatie volgens de ISO/IEC 17029. Waar tot op heden validatie en verificatie beperkt was tot emissie van broeikasgassen op basis van de EN-ISO 14065, kent de nieuwe norm geen beperking in toepassingsgebied.

Waarom ISO/IEC 17029 er toe doet

De norm biedt een gemeenschappelijk kader voor de validatie en verificatie van allerlei beweringen oftewel claims, zoals milieuclaims, ethische claims en vergelijkende claims. Een uiterst actuele en relevante activiteit als we kijken naar het aantal beweringen dat organisaties en bedrijven bijna dagelijks doen over hun producten en diensten. Maar ook met betrekking tot processen en beloften aan klanten (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming, ethiek en integriteit).

In een wereld die steeds complexer wordt, zien we de behoefte aan vertrouwen groeien. Burgers, de markt en de overheid kunnen steeds moeilijker aan betrouwbare informatie komen. Geaccrediteerde verificatie- en validatiediensten volgens ISO/IEC 17029 kunnen een belangrijke rol spelen in deze behoefte. Tijdens dit Webinar informeren wij u over de mogelijke toepassingen en is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën. Bijvoorbeeld aan Maureen van den Wijngaart, senior beleidsadviseur bij de RvA, betrokken bij de totstandkoming van de norm.

Voor wie: alle geïnteresseerden in dit onderwerp
Wanneer: 8 december 2022
Waar: online via Teams
Tijd: 15:30 tot 17:00 uur
Kosten: deelname is gratis

Aanmelden & vragen

De aanmelding is gesloten.

Voor vragen en meer informatie stuurt u een mail aan: Maayke.Broeksma@rva.nl