Webinar NEN over norm voor temperatuurprestatietesten van ‘thermal cyclers’

Op maandag 14 februari 2022 organiseert de NEN een webinar over NEN-EN-ISO 20836. Deze recent gereviseerde norm stelt laboratoria in staat om te testen of een thermal cycler (nog) geschikt is voor het beoogde gebruik en of deze voldoet aan de eisen die het laboratorium stelt. Omdat dit webinar zeer informatief is voor zowel een groot deel van onze klanten, als voor betrokken beoordelaars, brengen wij het graag onder uw aandacht.

Toepassing in meerdere sectoren

De norm is in de eerste plaats opgesteld voor laboratoria in de agrofoodsector, maar is ook geschikt voor andere laboratoria waar men gebruikt maakt van PCR-methoden. Denk bijvoorbeeld aan de milieu-, gezondheids-, veterinaire en forensische sector.

Wat is een Thermal cycler?

Een thermal cycler (ook thermocycler of PCR-machine genoemd) is een laboratoriumapparaat dat wordt gebruikt om DNA-segmenten te vermeerderen via de polymerasekettingreactie oftewel PCR.

Programma en aanmelden

Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op de site van NEN via deze link. Deelname is kosteloos.