Vragen over Brexit beantwoord

Met het dichterbij komen van een vorm van Brexit op 29 maart 2019, krijgen wij vragen over wat dit voor de accreditatiewereld betekent. De belangrijkste vragen (en antwoorden) hebben wij op een rijtje gezet.

Voor geaccrediteerde organisaties en de klanten van deze organisaties:

Worden certificaten en rapporten met een RvA-accreditatiemerk na Brexit nog geaccepteerd in het Verenigd Koninkrijk?
Op basis van de multilaterale overeenkomst (MLA) die in Europa onder de vlag van de Europese Accreditatie coöperatie (EA) is afgesloten, worden certificaten en rapporten die onder accreditatie van een ondertekenaar van deze MLA worden uitgegeven, door de ondertekenaars van de  EA-MLA als “even betrouwbaar” beschouwd (zie EA-INF/04). Omdat de accreditatie-instantie uit het Verenigd Koninkrijk (UKAS) ook na een Brexit ondertekenaar blijft van de EA-MLA en van de mondiale gelijkwaardigheidsovereenkomsten tussen accreditatie-instanties (IAF-MLA en ILAC-MRA), zal dit principe ook daarna nog gelden. Voor accreditatie in het kader van Europese regelgeving moet echter wel rekening worden gehouden met ingrijpende gevolgen voor de status van UKAS als nationale accreditatie-instantie. Daarover verderop meer. Verwacht mag worden dat de rapporten en certificaten met een RvA accreditatiemerk ook na de Brexit in de private sectoren in het Verenigd Koninkrijk geaccepteerd zullen worden.

Kunt u na een Brexit certificaten en rapporten met een UKAS-accreditatiemerk nog accepteren binnen uw eigen activiteiten?
Ja. Omdat de wederzijdse erkenning van gelijkwaardigheid onder de EA-MLA, IAF-MLA en ILAC-MRA blijft gelden, kunt u certificaten en rapporten met een UKAS-accreditatiemerk voor niet-wettelijke taken blijven accepteren. U kunt bijvoorbeeld een kalibratie van uw meetinstrument uitgevoerd onder de accreditatie van UKAS blijven beschouwen als bewijs van internationale herleidbaarheid.

Vestigingen in het Verenigd Koninkrijk van een door de RvA geaccrediteerde organisatie worden thans beoordeeld door UKAS. Blijft de RvA deze beoordelingen uitbesteden aan UKAS?
Ja. Onder de regels van de EA-MLA mag de RvA zelf geen beoordelingen uitvoeren in de landen waar de accreditatie-instantie ondertekenaar is van de EA-MLA. Omdat UKAS ook na  Brexit ondertekenaar blijft van de EA-MLA blijft de RvA dergelijke beoordelingen uitbesteden aan UKAS.

Is het voor de RvA mogelijk om na Brexit wel in de UK te accrediteren?
Nee. Onder de regels van de EA-MLA mag de RvA geen accreditaties verlenen aan organisaties in de landen waar de accreditatie-instantie ondertekenaar is van de EA-MLA.

Wat betekent Brexit voor het lidmaatschap van UKAS binnen de EA?
UKAS blijft EA-MLA-ondertekenaar. Wel zal de EA in haar regels een voorziening moeten treffen voor continuering van de mogelijkheid voor UKAS om als zogenaamde full member lid te blijven van EA. De EA heeft vanaf Brexit twee jaar de tijd om dit te regelen, maar heeft al uitgesproken de intentie te hebben dit te doen. Zie ook de toelichting hierover die de EA op haar website geeft. De status die de Europese Unie na een Brexit aan het Verenigd Koninkrijk toekent kan hierin een rol spelen.

Voor accreditaties in het kader van EU-regelgeving. zoals aangemelde instanties (notified bodies, nobo’s) :

Blijven de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde instanties hun status houden na Brexit?
Nee, de Europese commissie heeft expliciet verklaard dat UKAS niet meer wordt beschouwd als een nationale accreditatie-instantie zoals bedoeld in (EC)765/2008 en dat de status van aangemelde instantie (nobo) na Brexit niet meer geldt voor de instanties in het Verenigd Koninkrijk.

Voor andersoortige regelgeving betekent dit dat de activiteiten van de door UKAS geaccrediteerde instanties niet meer kunnen worden beschouwd als invulling van de wettelijke eisen in Europa. Bijvoorbeeld: verificateurs kunnen niet langer verificatierapporten onder UKAS accreditatie uitgeven zoals bedoeld in verordening (EU) 2015/757 en de EU-ETS richtlijn 2003/87/EC; voor de verordening (EU)910/2014 over elektronische identificatie en vertrouwensdiensten, tonen de rapporten uitgegeven onder UKAS accreditatie niet langer aan dat aan de Europese eisen is voldaan.

Kunnen dergelijke instanties door de RvA geaccrediteerd worden en daarmee hun status behouden?
Nee. De RvA is niet de  aanmeldende autoriteit in Nederland. Wie dit wel is, staat vermeld in NANDO. De RvA accrediteert in Nederland gevestigde instanties, die op basis daarvan bij de desbetreffende Nederlandse aanmeldende autoriteit aanmelding aan kunnen vragen. De RvA kan geen accreditatie verlenen aan ondernemingen die gevestigd zijn in andere landen met een accreditatie-instantie die ondertekenaar is van de EA-MLA en zal ook na de Brexit niet de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde instanties accrediteren. Een aantal van deze instanties heeft echter een vestiging in Nederland en op basis van een RvA-accreditatie van deze Nederlandse vestiging kan een aanmelding door een Nederlandse aanmeldende autoriteit worden aangevraagd. De RvA heeft haar beleid op dit gebied toegelicht in document RvA-T050. De RvA adviseert hierin geïnteresseerde instanties echter eerst contact op te nemen met de betreffende Nederlandse aanmeldende autoriteit.

Wat betekent dit voor producenten, importeurs en hun aangemelde instanties
De EC heeft in verschillende documenten (waaronder zogenaamde preparedness notices) uitleg gegeven over de eisen die na Brexit gelden voor het op de markt brengen van producten in de EU. Wij adviseren zowel de producenten en importeurs, en waar van toepassing hun aangemelde instanties, kennis te  nemen van deze documenten. De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben ook documenten gepubliceerd die van belang kunnen zijn voor producenten, importeurs en hun nobos.

Waar kunt u meer informatie over Brexit (m.b.t. accreditatie)?
Website EA
Website UKAS (Brexit-pagina)
Brexitloket van de Rijksoverheid
Europese Commissie (waaronder preparedness notices)
Of blijf via de RvA op de hoogte van de Brexit-ontwikkelingen binnen de accreditatiewereld via onze nieuwspagina, onze maandelijkse nieuwsbrief of volg ons voor actuele updates via LinkedIn.