Versterking dienstverlening RvA: organisatie-inrichting naar accreditatietype

Om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, heeft de RvA zijn organisatie onlangs aangepast.

De operationele units die de acccreditatiebeoordelingen plannen, begeleiden en afronden zijn vanaf begin dit jaar georganiseerd naar accreditatietype (‘klantsoort’), te weten de unit Certificatie & Inspectie (ISO 17020, 17021-1, 17024, 17065 en 14065) en de unit Laboratoria (ISO 15189, 17025T, 17025K, 17034 en 17043).

Deze herziene inrichting van de organisatie draagt bij aan eenduidige communicatie naar onze klanten, betere kennisdeling (intern en extern) en harmonisatie van onze werkprocessen.

Hier kunt u het organogram van de RvA terugvinden.