Verplichte accreditatienorm voor aangemelde instanties

Aangemelde instanties zijn de instellingen die werkzaamheden in het kader van CE markering uitvoeren. Deze instellingen worden ook wel nobo’s of notified bodies genoemd.
Per april 2023 moeten deze instellingen geaccrediteerd zijn volgens verplichte normen voor accreditatie. Voorheen kon er nog worden gekozen. Het doel is harmonisatie binnen Europa.

Van voorkeursnorm naar verplichte norm
In april 2020 is een nieuwe versie van EA-2/17: ‘ EA Document on Accreditation for Notification purposes’ gepubliceerd. Dit document moet door de RvA worden toegepast bij accreditatie van instellingen die werkzaamheden als aangemelde instantie (willen gaan) uitvoeren. De belangrijkste wijziging in deze versie van het document is dat aangemelde instanties vanaf uiterlijk april 2023 tegen een verplichte norm worden geaccrediteerd. Het is niet meer mogelijk om af te wijken van deze norm. Het doel van deze wijziging in EA-2/17 is om de accreditatie van instellingen in Europa verder te harmoniseren.

Deze wijziging is ook aangepast in documenten van de RvA, namelijk in de BR010 Beleidsregel Werkterreinen RvA, toelichtend document T043 en in het Specifieke Accreditatie Protocol (SAP) per richtlijn/verordening.

Geaccrediteerde instellingen
Voor de instellingen die momenteel geaccrediteerd zijn volgens een andere norm dan de verplichte norm heeft dit gevolgen. Wil een instelling de werkzaamheden voortzetten, dan zal ze uiterlijk in april 2023 onder de verplichte norm moeten zijn geaccrediteerd.

Als de instelling momenteel nog niet is geaccrediteerd voor de verplichte norm, dan is het noodzakelijk om een aanvullende registratie te behalen.

Voor de instellingen die al wel een registratie voor de verplichte norm hebben, maar de werkzaamheden nog onder een andere registratie uitvoeren,  geldt dat de werkzaamheden alleen kunnen worden voortgezet als ze worden ondergebracht onder de verplichte norm voor accreditatie.

In beide gevallen worden de instanties hierover verder geïnformeerd door de RvA.

Nieuwe accreditatie-aanvragen
RvA accepteert per 1 april 2021 geen accreditatie-aanvragen meer voor  werkzaamheden in het kader van CE markering waarbij de verplichte norm niet wordt gebruikt.

Lees ook:
Nieuwsbericht: Wijziging Beleidsregel BR010

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.