Vernieuwing Adviespanel Belanghebbenden

De RvA gaat het Adviespanel Belanghebbenden vernieuwen. In 2021 zijn de leden van het adviespanel gevraagd naar hun mening over een vernieuwing van het panel. Mede op basis van de uitkomsten van de interviews starten wij in 2022 met een pilot ten aanzien van de nieuwe inrichting van het panel.

 

groep mensen in zakelijke setting

Met deze vernieuwing willen wij het volgende bereiken

  • Een bredere vertegenwoordigingen van betrokken belanghebbenden bij nieuwe ontwikkelingen die de kwaliteitsinfrastructuur en accreditatie raken;
  • Kennis en kunde van deelnemers op een wendbare, effectieve en toekomstgerichte wijze inzetten om samen met onze belanghebbenden bij te dragen aan vertrouwen van burgers en bedrijven in producten en diensten;
  • Interesse en betrokkenheid voor deelname aan bijeenkomsten vergroten door actuele en relevante onderwerpen die raken aan accreditatie.

Van Adviespanel naar Strategisch Adviesforum

Het Strategisch Adviesforum krijgt een themagerichte opzet. De eerste bijeenkomst van het forum heeft als thema: de inzet van informatiegestuurd werken in de kwaliteitsinfrastructuur. De hoge snelheid van de technologische veranderingen en de toenemende dataficering in de samenleving vereisen een transformatie naar een meer risicogestuurde en datagedreven manier van werken . Maar hoe geven we deze transformatie vorm, wat levert het op en wat zijn de valkuilen en/of risico’s?

Wij verwachten deze bijeenkomst in mei/juni 2022 te organiseren. De samenstelling van deelnemers aan het Strategisch Adviesforum is deels wisselend, afhankelijk van het geagendeerde thema. Een aantal van onze belanghebbenden nodigen wij uit voor iedere bijeenkomst (Fenelab, NVCI, afvaardiging van de medische laboratoria, Vereniging van Schemabeheerders, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NEN).

Naast de vast deelnemende partijen nodigen we andere partijen van harte uit om deel te nemen, wanneer het onderwerp u aanspreekt (tot een maximum van tien deelnemers). Spreekt het onderwerp ‘’informatiegestuurd werken in de kwaliteitsinfrastructuur’’ u aan en wilt u deelnemen aan de bijeenkomst?  Bent u daarnaast werkzaam op strategisch/tactisch niveau? Stuurt u dan een e-mail aan Caroline Dorrestijn.  

 

Adviestaak onpartijdigheid geborgd in RvA Onpartijdigheidsoverleg

De RvA hecht veel waarde aan het jaarlijks advies over haar onpartijdigheid. Om dit jaarlijks advies goed te borgen, stellen we voortaan een extra overleg in met de focus op deze taak het onpartijdigheidsoverleg. Meer informatie over het RvA Onpartijdigheidsoverleg vindt u hier.

Aanmelden en informatie

Heeft u interesse om deel te nemen aan de bijeenkomst en bent u werkzaam op strategisch/tactisch niveau? Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst.  Het deelnemers aantal is naast de vaste deelnemers, beperkt tot tien deelnemers. Voor aanmelden, informatie of vragen neemt u contact op met Caroline Dorrestijn, beleidsadviseur RvA  via caroline.dorrestijn@rva.nl). Wij sturen u meer informatie, zodra er meer bekend is over datum, locatie en het programma.