Van SZW-beoordeling naar RvA-accreditatie

Met de komst van twee nieuwe accreditatieschema’s is weer een belangrijke stap gezet in het overgangstraject van het SZW-beoordelingsstelsel naar RvA-accreditatie.

Afronding SZW-beoordelingen
De RvA voert al vele jaren ‘SZW-beoordelingen’ uit ten behoeve van de aanmelding en aanwijzing van certificatie- en inspectie instellingen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de Europese wetgeving mag de RvA voor dit doel echter geen beoordelingen anders dan accreditatie meer uitvoeren. De deadline voor het afronden van eventueel nog lopende SZW-beoordelingen door de RvA is 31 december 2019.

Accreditatie als basis
Het ministerie van SZW heeft bij aanpassingen van wetgeving op het gebied van Gezond en Veilig Werken bepaald dat geaccrediteerde certificatie en inspectie op basis van Europese geharmoniseerde normen voortaan de basis gaan vormen voor de aanwijzing van certificatie- en inspectie instellingen.

Gedurende dit in totaal vierjarige overgangstraject is aanwijzing op basis van accreditatie van liften, machines en drukapparatuur in de gebruiksfase al mogelijk gemaakt.

Publicatie nieuwe certificatieschema’s
In december 2018 zijn de eerste nieuwe certificatieschema’s in het kader van het arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd. Het betreft de nieuwe schema’s voor certificatie van Arbodiensten en Asbest procescertificatie. Het aanvragen van accreditatie voor deze schema’s kan via de aanvraagformulieren van de RvA.

Er worden ook nog certificatieschema’s verwacht voor: opsporing conventionele explosieven, duikarbeid, Asbest Persoonscertificatie, Arbeids- en Organisatiedeskundige, Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige.
Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.