Aangemelde instanties

Aangemelde instanties zijn de instellingen die werkzaamheden in het kader van CE markering uitvoeren. Ze worden ook wel nobo’s of notified bodies genoemd. In een eerder nieuwsbericht gaven we aan dat per april 2023 deze instellingen geaccrediteerd moeten zijn volgens verplichte normen voor accreditatie.

Nieuwe versie EA-2/17: 2020

In april 2020 is een nieuwe versie van EA-2/17: ‘EA Document on Accreditation for Notification purposes’ gepubliceerd. Dit document moet door de RvA worden toegepast bij accreditatie van instellingen die werkzaamheden als aangemelde instantie (willen gaan) uitvoeren. De belangrijkste wijziging in deze versie van het document was dat aangemelde instanties vanaf uiterlijk april 2023 tegen een verplichte norm worden geaccrediteerd. Het is niet meer mogelijk om af te wijken van deze norm. Dit om ervoor te zorgen dat de aangemelde instanties in heel Europa (EU, EFTA en Turkije) op geharmoniseerde wijze worden geaccrediteerd.

Aangenomen resolutie

Wat gebeurt er als een aangemelde instantie die kennisgeving wil doen, na de overgangsperiode in april 2023 niet voldoet aan de vereisten van EA-2/17: 2020? Hiertoe heeft Technical Management Board van de EA recent een resolutie goedgekeurd (TMB-resolutie 2022 (10) 01) om een consistente en uniforme uitvoering van EA-2/17 te waarborgen.

Consequenties/ gevolgen

De RvA schorst, in lijn met de aangenomen resolutie, de onderdelen van de  accreditaties voor conformiteitsbeoordelingsactiviteiten die niet zijn gebaseerd op de voorkeursnorm na de in EA-2/17 vastgestelde uiterste datum (17 april 2023) Als de aangemelde instantie binnen de periode van schorsing niet geaccrediteerd wordt voor de verplichte norm, zal de accreditatie aan het einde van de schorsingsperiode worden ingetrokken.De RvA informeert de betrokken aanmeldende autoriteit(en) medio februari 2023 over de status van lopende aanvragen. Waar inderdaad sprake is van schorsing/intrekking, informeert de RvA de aanmeldende autoriteit.

Aanpassen aanmelding

Is uw accreditatie aangepast aan de verplichte norm? Dan moet u moet zelf bij de betrokken aanmeldende autoriteit aanpassing van de aanmelding aanvragen. De RvA verzorgt dit niet.
Het volledige document is te vinden via deze link (Engels).
Heeft u vragen? Of zijn er onduidelijkheden of zorgen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon binnen de RvA