Update stand van zaken eindrapport ZBO evaluatie Raad voor Accreditatie

Eens in de vijf jaar evalueert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA benut deze wettelijke evaluatie om van te leren en om de samenwerking met de stakeholders te versterken. Wij kennen inmiddels de aanbevelingen; deze sluiten goed aan bij de visie van het bestuur en management en krijgen opvolging met de uitvoering van onze nieuwe Strategie 2021-2025.

Begin volgend jaar informeert de Minister het parlement over de uitkomsten van het eindrapport van deze evaluatie. Pas daarna is het rapport openbaar. Dat is het moment waarop wij met u de conclusies en aanbevelingen kunnen delen.