Uitbreiding IAF-MLA scope voor RvA

De European Cooperation for Accreditation (EA) is op 5 april jl. door het International Accreditation Forum (IAF) als regio erkend op gebied van managementsystemen voor voedselveiligheid (ISO 22000), informatiebeveiliging  (ISO/IEC 27001), energiemanagement (ISO 50001) en  medische hulpmiddelen (ISO 13485).

Als mede EA-MLA ondertekenaar heeft de RvA op basis van deze erkenning uitbreiding van de scope van de IAF-MLA aangevraagd voor deze sub-scopes. Deze uitbreiding is per 5 april jl. toegekend. Meer informatie over deze uitbreiding kunt u op de website van IAF nalezen.

Dit betekent dat onze geaccrediteerde conformiteitsbeoordelende instanties (CI’s) het IAF-MLA merk mogen gebruiken voor certificatie volgens deze normen. Betreffende CI’s zijn hier in het voorjaar reeds over geïnformeerd.