RvA gaat aan de slag met feedback uit klantbijeenkomsten

Het afgelopen jaar heeft de RvA diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin met klanten is gesproken over de dienstverlening. De RvA blikt positief terug op deze bijeenkomsten en gaat aan de slag met de feedback die tijdens deze bijeenkomsten is ontvangen.

 

Deelnemers_workshop_op_locatie_en_remote_op_beeldscherm

Klantbijeenkomsten
Eind 2019 en begin 2020 vonden in totaal drie klantbijeenkomsten plaats waarin ruim dertig deelnemers hun feedback, complimenten en kritiek met de RvA hebben gedeeld. Zo is er gesproken over de wisselingen in teamleiders, de wijze waarop vakdeskundigen werken en de behoefte aan duiding van NC’s. Ook de planning en communicatie met ‘kantoor’ kwam op tafel.

Diverse verbeterpunten zijn inmiddels opgenomen in onze continue verbetercyclus. Zo wordt gewerkt aan dat aanvragers minder documenten hoeven te leveren, de informatieveiligheid verbeterd en zijn we scherper op het toepassen van verlichte regimes. Doordat er vanwege de uitbraak van COVID-19 meer remote wordt beoordeeld, is de mogelijkheid versneld om als RvA aan te haken bij beoordelingen, om zo de klant en zijn werk beter te begrijpen.

Verkorting doorlooptijden accreditatieproces
Recent heeft een tweetal interactieve sessies plaatsgevonden waarin de RvA samen met een zevental klanten uit diverse sectoren heeft gebrainstormd over de mogelijkheden om de doorlooptijden van het accreditatieproces te verkorten. Tijdens deze sessies is nagedacht over zowel verbeterpunten in het proces van de RvA als over de mogelijke bijdrage van klanten om diverse  procesonderdelen te bespoedigen.

In de laatste sessie is, wederom samen met deze klanten, een prioritering gemaakt van de belangrijkste verbetervoorstellen. Deze voorstellen worden besproken met de gebruikersraad van de RvA en opgepakt in de continue verbetercyclus.

Meer bijeenkomsten
Het betrekken van klanten en collega’s bij onze organisatieontwikkeling is dusdanig effectief gebleken, dat is besloten om dit jaar nog nieuwe klantbijeenkomsten te organiseren. Bent u klant van de RvA en wilt u graag aan deze bijeenkomsten deelnemen, dan vernemen wij dit graag via communicatie@rva.nl.

 

Mogelijk vindt u dit ook interessant:

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.