ISO vraagt ISO 9001-gebruikers om mening via survey

ISO (International Organization for Standardization) voert een ​​wereldwijd onderzoek naar de toekomst van de norm ISO 9001 en vraagt daarom aan gebruikers van deze norm om deel te nemen aan een survey.

ISO 9001
De internationale norm ISO 9001 “Quality management systems —Requirements”, ontwikkeld door ISO, is wereldwijd een van de meest bekende normen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met meer dan 1,1 miljoen certificaten wereldwijd helpt ISO 9001 organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit door klanten.

Onderzoek
Om de blijvende relevantie en bruikbaarheid van ISO 9001 te waarborgen heeft ISO besloten om een ​​wereldwijd onderzoek uit te voeren naar de toekomst van deze norm. De doelstellingen van het onderzoek zijn:

  1. Data verzamelen over de toegevoegde waarde voor organisaties om een kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren op basis van de eisen uit de huidige (2015)-versie van de norm ISO 9001.
  2. Data verzamelen over de voor- en nadelen van de norm.
  3. Om de mening van de gebruikers te verkrijgen over hoe ervoor gezorgd kan worden dat de norm relevant blijft in de toekomst.

Een belangrijk element in het onderzoek is de vraag of de ISO 9001 in de komende vijf jaar in de huidige vorm moet blijven bestaan, worden herzien of moet worden aangevuld met andere standaarden.

Survey
ISO nodigt alle gebruikers van de ISO 9001 wereldwijd uit om deel te nemen aan de survey over de toekomst van deze norm. De survey is beschikbaar via deze link. De survey bestaat uit 20 vragen en het invullen duurt 10-15 minuten.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.