Publicatie nieuwe versie toelichtend document T051 betreffende het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden.

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (bv. de uitbraak van het huidige Coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden.

Ten opzichte van versie 5 d.d. 7 mei 2020 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Algehele redactionele aanpassing;
  • ​Verduidelijking hoofdstuk 3 dat volledige off-site beoordeling onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk moet zijn voor hercertificatie beoordelingen en controle beoordelingen;
  • Verduidelijking hoofdstuk 7 dat volledige off-site beoordeling onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk moet zijn voor her-accreditatie beoordelingen en controle beoordelingen;
  • Toevoeging hoofdstuk 9 RvA leidraad voor de periode na de eerste zes (6) maanden van de Covid-19 pandemie.

Klik hier voor laatste versie van toelichtend document RvA-T051.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.