Besluiten jaarlijkse algemene vergadering IAF en ILAC 2020 gepubliceerd

In oktober en november organiseerden de wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) hun jaarlijkse vergaderingen.

Internationale harmonisatie
Op mondiaal niveau zijn er twee overkoepelende organisaties die de harmonisatie tussen landen en regio’s bevorderen: International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) voor laboratoria en inspectie-instellingen en International Accreditation Forum (IAF) voor certificatie-, verificatie- en validatie-instellingen. Samen organiseren zij een jaarlijkse bijeenkomst waarbij leden van beide organisaties bijeenkomen om in verschillende settingen te vergaderen.

Verschillende medewerkers van de RvA hebben deelgenomen aan de vergaderingen die dit jaar vanwege de uitbraak van COVID-19 remote zijn georganiseerd. Op deze manier levert de RvA ook op mondiaal niveau een actieve bijdrage aan een verdere internationale harmonisatie van geaccrediteerde conformiteitsbeoordeling.

Besluiten
Hieronder staan de links naar de besluiten die tijdens de Algemene vergaderingen zijn genomen. Omdat de twee organisaties op een aantal gebieden intensief samenwerken, worden er ook gemeenschappelijke besluiten genomen in een gezamenlijke vergadering. Deze besluiten staan aan het eind van beide documenten.

De resoluties van de 24e Algemene Vergadering van ILAC.
De resoluties van de 34e Algemene Vergadering van IAF.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.