Rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen is klaar voor gebruik

Op vrijdag 18 augustus 2020 is de digitale rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen opgeleverd. Hiermee zet de RvA een significante stap naar een betere dienstverlening voor zijn klanten.

Betere dienstverlening
In 2019 is de RvA, samen met softwareleverancier Betty Blocks, gestart met de ontwikkeling van de digitale rapportagetool. De rapportagetool is een digitale tool waarmee de verschillende (administratieve) stappen in het beoordelingsproces beter gefaciliteerd worden voor klanten en accreditatiebeoordelaars. Na testen en met feedback van klanten, is de rapportagetool op 18 augustus opgeleverd.

De tool zal als centraal communicatiepunt bij accreditatiebeoordelingen fungeren, waarin documenten in een beveiligde digitale omgeving geüpload kunnen worden. Ook zal de afhandeling van afwijkingsrapporten geheel via het digitale portaal plaatsvinden. Hierdoor wordt het beoordelingsproces niet alleen gemakkelijker en efficiënter, maar ook veiliger. Deze nieuwe werkwijze draagt ertoe bij dat aan de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO)-wetgeving wordt voldaan.

De rapportagetool maakt het in de toekomst ook mogelijk om data-analyses uit te voeren. De RvA ziet dit als een kans om tot een betere dienstverlening aan klanten te komen, maar ook als stap richting het verder realiseren van een toekomstbestendige RvA.

Introductie
Vanaf september zal de tool stapsgewijs bij een aantal beoordelingen binnen de ISO 15189 en ISO17021-1 worden geïntroduceerd om ervaringen op te doen. Successievelijk zal dit worden uitgebreid naar de andere normen. Klanten worden voorafgaand aan de beoordeling geïnformeerd over het gebruik van de rapportagetool. Naar verwachting is het begin 2021 voor alle beoordelingen mogelijk om de tool te gebruiken.

Op onze nieuwspagina en LinkedIn zullen wij tussentijdse updates plaatsen over de implementatie.

Mogelijk vindt u dit ook interessant:

 

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.