RvA verspreidt enquête QI-FoKuS onder klanten over niveau digitalisering

Deze maand verspreidt de RvA een enquête onder haar klanten van onderzoeksinitiatief QI-FoKuS: Research on Conformity Assessment and Safety.

Het onderwerp van de enquête is de digitalisering van bedrijven en instellingen die testen, inspecteren en certificeren. In de enquête gebruikt men hiervoor de term conformiteitsbeoordelende instellingen (CBI’s). Met dit onderzoek wil QI-FoKuS in kaart brengen:

  • In welke mate CBI’s digitaal ontwikkeld zijn;
  • wat digitalisering van conformiteitsbeoordeling bevordert of versnelt en hindert;
  • welke technologieën CBI’s gebruiken;
  • wat de ‘best practices’ zijn.

De RvA steunt dit onderzoeksinitiatief van harte. De verregaande digitalisering van onze economie en maatschappij neemt een enorme vlucht. Organisaties moeten zich continu aanpassen aan de laatste digitale ontwikkelingen binnen hun sector. Het is daarom belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van het niveau van de digitale ontwikkeling van CBI’s. En zo te ontdekken waar mogelijkheden liggen om door middel van digitalisering een betere bijdrage te leveren aan de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten.

QI-FoKuS stuurt deelnemende CBI’s die zich hiervoor aanmelden na het analyseren van de resultaten hun eigen digitale score. De RvA deelt in afstemming met QI-FoKuS een overzicht van de resultaten van het onderzoek via onze maandelijkse nieuwsbrief.

Over QI-FoKuS
Onderzoeksinitiatief QI-FoKuS is een samenwerking tussen BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung), de Technische Universiteit Berlijn en de Universiteit van Canterbury (Nieuw-Zeeland). Het onderzoeksinitiatief is in het leven geroepen om het inzicht in conformiteitsbeoordeling te vergroten.

In 2020 onderzocht QI-FoKuS in het onderzoek ‘Corona Monitor’ de invloed van COVID-19 op conformiteitsbeoordeling en de digitalisering ervan. Zij voerde het onderzoek uit in Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland.