RvA publieksverslag 2022: Met vertrouwen vernieuwen

Deze week publiceerden we ons publieksverslag 2022. Hierin leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en resultaten in 2022. Als organisatie die vertrouwen uitspreekt, vinden wij het belangrijk om  transparant te zijn. Transparantie is immers de basis voor vertrouwen.

kaft rva publieksverslag

We streven continu naar doorontwikkeling en vernieuwing van onze  dienstverlening. Het was het jaar waarin we extra subsidies aangevraagd hebben voor de doorontwikkeling op een aantal terreinen. Deze subsidies van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van de programma’s ‘Informatie gestuurd Werken’ (IGW) en ‘Werk aan Uitvoering’ (WaU) hebben een extra impuls gegeven aan onze organisatieontwikkeling en -vernieuwing, alsook aan de realisatie van ons strategisch plan 2021-2025’. In goede samenwerking met onze klanten en onze stakeholders.

Vandaar ook de titel van dit verslag: Met vertrouwen vernieuwen.

Verder leest u in dit verslag:

  • Interview met Gerdine Keijzer-Baldé, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van EZK over het herstellen van vertrouwen in de overheid. Zij is één van de drijvende krachten achter Werk aan Uitvoering, een overheidsbreed programma om de publieke dienstverlening te verbeteren;
  • Interview met Pieter Vos, voorzitter van branchevereniging Fenelab, en Roeland Nieuweboer, voorzitter van de raad van bestuur RvA. Een gesprek met twee visionaire denkers, over dataficering in de wereld van conformiteitsbeoordeling en accreditatie;
  • Financiële verantwoording over onze activiteiten in 2022.

Bekijk ons digitale publieksverslag en Financieel verslag 2022