RvA publieksverslag 2017 in een nieuw jasje!

‘Innovatie & veiligheid’ is het thema van het publieksverslag over 2017 dat heden is gepubliceerd.

Het publieksverslag is dit jaar in een geheel nieuw jasje gestoken.
Naast een beschrijving van actuele ontwikkelingen in ons werkgebied en de formele feiten over 2017 treft u in dit verslag een viertal interviews aan. Aan het woord komen Kees Jansen (Smart cities: de stad als proeftuin), Bob Hoogenboom (Politie en veiligheid in een groter jasje), Yvonne van Rooy (Ziekenhuizen zijn veiligheidsmachines) en Egbert-Jan Sol (De impact van digitale innovatie). Zij geven hun visie op innovatie en veiligheid.

Ook met onze conferentie die op 7 juni a.s. plaatsvindt sluiten wij aan bij het thema van dit publieksverslag. Voor meer informatie en registratie kunt u terecht op de speciale webpagina van de conferentie: www.rva.nl/vertrouwenineenveiligedigitalesamenleving.

Tegelijkertijd is het financieel verslag van de RvA gepubliceerd.