RvA ondertekent informatieprotocol met Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad voor Accreditatie (RvA) hebben op 17 december jl. een informatieprotocol ondertekend. Dit protocol draagt bij aan een efficiënter en effectiever toezicht op AVG-certificering.

Roeland_Nieuweboer_en_Aleid_Wolfsen_schudden_hand_na_ondertekening_protocol.

AVG-certificering
Met een AVG-certificaat kan de verwerker van persoonsgegevens aantonen dat zijn product, proces of dienst aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet. Een certificatie-instelling beoordeelt of een product of dienst hiervoor in aanmerking komt en kan hiervoor een AVG-certificaat afgeven.

De Raad voor Accreditatie is belast met de beoordeling van de deskundigheid en onafhankelijkheid (accreditatie) van certificatie-instellingen die AVG-certificaten afgeven. De AP is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van de algemene verordening gegevensbescherming.

Informatieprotocol
Het informatieprotocol dat de RvA en de AP hebben ondertekend, draagt bij aan het efficiënter inrichten van het toezicht en om de toezichtlast voor certificatie-instellingen zo laag mogelijk te houden. Daarnaast sluit het aan bij de wens om een integrale benadering van toezicht op publieke belangen na te streven. Een goede onderlinge informatie-uitwisseling is een belangrijk onderdeel hiervan.

In het protocol zijn afspraken opgenomen over de manier waarop en de kaders waarbinnen de RvA en de AP informatie uitwisselen. Beide organisaties doen dit vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid op basis van de wet- en regelgeving. In het protocol zijn ook bepalingen over de vertrouwelijkheid van de informatie opgenomen.

Het informatieprotocol gaat van kracht op het moment dat deze door de AP is gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.