RvA wederom in gesprek met certificerende instellingen over CertSearch Database

Op vrijdag 24 juni 2022 organiseerde de RvA een tweede online klantbijeenkomst over de IAF CertSearch database. Op verzoek van de RvA gaf Matt Gantley, CEO van UKAS en trekker van de IAF CertSearch Database een presentatie voor circa twintig certificerende instellingen.

CertSearch Database

De geldigheid van certificaten controleren? Weten of een certificerende instelling is geaccrediteerd? Of dat een accreditatieinstelling lid is van IAF? Dat kan via de CertSearch database van International Accreditation Forum (IAF). De database geeft invulling aan het motto: ‘Eenmaal geaccrediteerd, overal geaccepteerd’.

Terugblik bijeenkomst

In het eerste halfjaar van 2022 verzamelde IAF reacties over het nieuwe beleid voor de database. Tijdens de bijeenkomst gaf Matt Gantley op verzoek van de RvA een presentatie over de database. Hij schetste welke wijzigingen IAF naar aanleiding van reacties heeft doorgevoerd en wat het finale voorstel voor de database is. Matt Gantley is voorzitter van de Database Management Committee.

Reacties en vragen

In de sessie spraken we onder meer over de rol van de IT Service Provider Quality Trade. Specifiek ging het over de continuïteit van de database bij een faillissement van Quality Trade. Reactie vanuit IAF hierop was dat de IT Service Provider alleen eigenaar is van de software codering van de database. Bij een faillissement kan de codering naar een andere IT Service Provider worden overgezet.

Andere vragen van de instellingen betroffen de reikwijdte van de database en de positie van nationale schema’s. IAF lichtte toe dat de database alleen betrekking heeft op managementsysteemcertificatie en dat IAF graag in gesprek gaat met schemabeheerders van nationale schema’s.

Als RvA kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst. We zien meerwaarde in een ‘fully populated’ CertSearch database. Roeland Nieuweboer hierover: ‘’CertSearch heeft waarde voor de gehele kwaliteitsinfrastructuur en zorgt voor een stap voorwaarts. Uit de reacties van diverse bedrijven blijkt dat er behoefte is aan een klantvriendelijke, wereldwijde database waarin men een certificaat kan verifiëren. Bedrijven, maar ook overheden willen graag weten of de certificering echt is en op vertrouwd kan worden. Door nu samen deze stap te zetten, zorgen we ervoor dat bedrijven en anderen inzicht krijgen in de mate van certificering in de mondiale supply chain. Bedrijven zoals Airbus en 3M maken heel duidelijk hoe belangrijk dat voor hen is. Dit helpt de wereldhandel! Tegelijkertijd merken we ook wel enige terughoudendheid bij certificerende instellingen. De RvA zal hier rekening mee houden.’’

Vervolgstappen

In de zomerperiode zet IAF een stemming uit onder haar leden over de principes van de CertSearch database. De RvA neemt, als IAF-lid de gegeven input van de certificerende instellingen mee. Over de uitkomst van de stemming en mogelijke vervolgstappen delen wij later meer.