RvA houdt peiling over remote beoordelen

Sinds de beperkende maatregelen door de COVID pandemie van kracht werden, voert de RvA het grootste deel van haar beoordelingen remote uit. Onze klanten, werknemers, de Commissie Accreditaties en assessoren hebben in deze periode veel ervaring opgedaan met off-site beoordelen. De RvA wil een goed beeld krijgen van de mening van deze groepen over remote beoordelen. Waren er voordelen? Of wat ontbrak juist of werd gemist door deze werkwijze. Daarom hebben we een vragenlijst uitgezet bij klanten, leadassessoren, leden van de Commissie Accreditaties en medewerkers van de RvA. IAF, ILAC en ISO voerden in het najaar ook een gezamenlijk onderzoek uit rond het op afstand uitvoeren van audit-, beoordelings- en evaluatieactiviteiten. De vragen in deze survey waren van algemene aard. De survey van de RvA gaat veel meer in op de dagelijkse praktijk van het remote beoordelen.

Met de resultaten van deze enquête gaan we bepalen of, en zo ja in welke (standaard)situaties, de RvA in de toekomst gebruik blijft maken van remote beoordelen als één van de standaard assessment- vormen binnen de beoordelingscyclus. In maart verwachten we de conclusies met u te delen.

Uitgangspunt blijft het gerechtvaardigd uitspreken van vertrouwen in bedrijven en instellingen die testen, inspecteren en certificeren.