RvA en de Vereniging van Schemabeheerders optimaliseren samen schema-evaluatie

De eigen beoordeling en het stroomlijnen van het proces van de schema-evaluatie komen aan de orde bij gesprekken die de RvA en de Vereniging van Schemabeheerders (VvS) voeren. Samen zetten wij in op het optimaliseren van schema-evaluaties.

Aanleiding

Sinds 2017 is het beleid van de RvA rond schemabeheer en accreditatie veranderd. Samen met VvS bekijkt de RvA hoe het huidige proces rondom schema-evaluaties verloopt en kan worden verbeterd. Een schema-evaluatie gebeurt op aanvraag van een schemabeheerder.

Doel van optimalisatie

In samenwerking met VvS en bedrijven die testen, inspecteren en certificeren wil de RvA verbeteringen doorvoeren in het proces rondom schema-evaluatie. Een van de verbeteringen richt zich op de eigen beoordeling van het schema, die de schemabeheerder als inbreng voor de evaluatie aanlevert bij de RvA. De eigen beoordeling geeft belangrijke input om te bepalen of een schema voldoet aan de voorwaarden voor toepassing onder accreditatie.

Door het format voor de eigen beoordeling van een schemabeheerder te herschrijven, wil de RvA het aanleveren van informatie toegankelijker en duidelijker te maken. We starten met één schema in pilotvorm om samen met betrokkenen te zien hoe we het format voor de eigen beoordeling kunnen optimaliseren. Ook de Nederlandse Vereniging van Certificatie instellingen (NVCi) gaan we betrekken.

De belangrijkste vragen bij een schema-evaluatie

Bij een schema-evaluatie zijn de belangrijkste vragen welk doel het schema beoogt en op welke wijze het schema dit doel bereikt. Denk bij een doel van een schema bijvoorbeeld aan het borgen van voedselveiligheid, brandveiligheid of eisen aan het materiaal voor drinkwaterleidingen. De schemabeheerder beantwoordt in de eigen beoordeling onder meer deze vragen.

Wat is een schema?

In een schema staat voorgeschreven wat (bijv. product, systeem) op welke manier (bijv. door certificering) en door wie het wordt beoordeeld. Een schemabeheerder stelt deze eisen op in samenspraak met betrokken partijen. Dit kan bijdragen aan overeenstemming in de markt over waar een product minimaal aan moet voldoen. Daarnaast vergroot het mede de kwaliteit en het maatschappelijk vertrouwen in het betreffende product of de sector.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met Caroline Dorrestijn, beleidsadviseur bij de RvA (caroline.dorrestijn@rva.nl).

Meer weten over schemabeheer? Ga naar: https://www.schemabeheerders.nl