RvA denkt mee met Inspectieraad over private kwaliteitsborging en toezicht

De RvA heeft op 8 januari 2019 deelgenomen aan de door de Inspectieraad georganiseerde bijeenkomst ‘Private kwaliteitsborging en toezicht’ in Den Haag.

Innovatie en Toezicht
De bijeenkomst is georganiseerd vanuit het programma Innovatie en Toezicht van de Inspectieraad. Enkele onderwerpen binnen dit programma betreffen de verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden tussen publieke en private partijen, de rol van de overheid en de inspecties en de wijze waarop de vele initiatieven van private borging een rol kunnen spelen in het publiek toezicht.

Bijeenkomst
Op basis van de discussienotitie “Toezicht en Private Borging” die Martin de Bree van de Erasmus Universiteit voor de Inspectieraad heeft geschreven, is gediscussieerd over de inzet van vormen van private kwaliteitsborging in toezicht. Bij deze bijeenkomst waren circa dertig deelnemers aanwezig die afkomstig zijn uit inspecties, andere toezichthouders, beleid, wetenschap, werkvelden en de wereld van kwaliteitsborging.

Mogelijkheden
Levendige discussies en uitwisseling van ervaringen, waarin de mogelijke rol van de RvA regelmatig werd genoemd, leidden tot de conclusie dat er volop mogelijkheden zijn voor gebruikmaking van private borgingssystemen binnen het overheidstoezicht op veiligheid, gezondheid en milieu. In het voorjaar van 2019 zal tijdens het Toezichtfestival verder gediscussieerd worden over dit onderwerp.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.