RvA bij de eerste ondertekenaars EA-MLA voor ISO / IEC 17043

Sinds 27 april jl is de RvA een van de twaalf accreditatie-instanties waarvan de peer- evaluatie voor deze nieuwe MLA door de EA-Multilateral Agreement Council met een positief besluit is afgerond. De ISO/IEC 17043 is de opvolger van ISO-Guide 43 en is van toepassing voor organisatoren van ringonderzoeken.

Na de omzetting van ISO-Guide 43 (de accreditatienorm die van toepassing was voor organisatoren van ringonderzoeken) naar de officiële ISO/CASCO norm ISO/IEC 17043, heeft de EA in mei 2016 besloten een MLA voor dit onderwerp te starten zodra tenminste drie accreditatie-instanties met positieve gevolgen een peer evaluatie voor deze norm hadden ondergaan.

In de EA-Multilateral Agreement Council van april dit jaar zijn besluiten genomen over de eerste evaluaties. Voor twaalf accreditatie-instanties, waar de RvA er één van is, zijn de onderzoeken met een positief besluit afgerond!
De MLA voor de organisatoren van ringonderzoeken die voldoen aan de ISO/IEC 17043 is daarmee per 27 april 2017 gestart. De RvA heeft zijn EA-evaluatie hiervoor in april 2016 ondergaan. Het evaluatieteam heeft begin 2017 haar positief advies afgegeven op basis van de door de RvA genomen preventieve en correctieve acties naar aanleiding van geconstateerde non-conformities, concerns en comments. De andere MLA-partners van het eerst uur voor deze norm zijn ACCREDIA, CAI,COFRAC,DANAK,ENAC, EYSD,FINAS,NA,PCA,TURKAK EN UKAS.