Resultaten algemene vergadering IAF en ILAC

De wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) hebben eind oktober jl. hun jaarlijkse algemene vergadering gehouden in Vancouver.

Vier medewerkers van de RvA hebben deelgenomen aan de verschillende werkgroep-bijeenkomsten die in de dagen hieraan voorafgaand  plaatsvonden.  Op deze manier is de RvA in staat om, ook op mondiaal niveau, een actieve bijdrage te leveren aan een verdere internationale harmonisatie tussen accreditatie-instanties.

Hieronder vindt u de links naar de besluiten die tijdens deze vergaderingen zijn genomen. Omdat de twee organisaties op een aantal gebieden intensief samenwerken, worden ook gemeenschappelijke besluiten genomen in een gezamenlijke vergadering. Deze besluiten vindt u terug aan het eind van beide documenten.

Klik hier voor de resoluties van de 21e Algemene Vergadering van ILAC.
Klik hier voor de resoluties van de 31e Algemene Vergadering van IAF.

Meer informatie over de vergaderingen en de twee organisaties vindt u op de websites ilac.org en iaf.nu.