Rekenkamer vindt systeem van CE-markeringen kwetsbaar

Op 19 januari 2017 heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek gepubliceerd waarin de werking en het effect van CE-markeringen is onderzocht.

Het rapport biedt de Tweede Kamer inzicht in het CE-systeem en de controle/handhavingsmogelijkheden van de overheid in dit systeem. Ook licht het de positie van accreditatie in dit systeem toe.

De Rekenkamer geeft ministeries en handhavers aanbevelingen om de kwetsbaarheid van het toezicht te reduceren. De minister van EZ heeft daarop gereageerd.

Het onderzoek is gepubliceerd op de website van de Algemene Rekenkamer.