Raad voor Accreditatie kijkt terug op positieve en leerzame ‘peer evaluation’

In de week van 8 tot 15 november voerde een team van elf Europese collega accreditatie-instellingen een weeklange (remote) peer-evaluatie uit van het werk van de RvA. De week sloot af met een eindgesprek tussen het Peer-evaluatie team en een groot aantal medewerkers van de RvA. Tijdens dit gesprek deelden de leden van het EA (the European co-operation for Accreditation) review-team hun bevindingen en keken ze terug op het verloop van de evaluatie. Belangrijkste conclusie: “De RvA is een goed georganiseerde, robuuste accreditatie instantie waar competente mensen werken. Dit geeft vertrouwen in de kwaliteit van de accreditatiediensten die de organisatie levert.”

Het bestuursteam van de RvA is trots op de lovende woorden van het evaluatieteam voor de collega’s van de RvA. Zij waren erg onder de indruk van de professionaliteit, de expertise en de kennis van het personeel. Ook was het team zeer positief over hoe ‘open minded’ en constructief iedereen meewerkte aan de evaluatie. Het Summary report van de evaluatie is hier te lezen.

Evaluatie biedt mogelijkheden voor verdere verbeteringen

Het team van de EA (the European co-operation for Accreditation) bracht een overzichtelijk aantal findings en comments naar voren. De komende twee maanden ondernemen we actie om de genoemde bevindingen aan te pakken. Het resultaat hiervan leggen we vervolgens ter beoordeling en goedkeuring voor aan het collegiale evaluatieteam van de EA. Zodra deze zijn geaccepteerd, zal de EA Multilateral Agreement Council (MAC) een onpartijdige beslissing nemen over het verlengen van onze MLA-status, op basis van de positieve aanbeveling van het collegiale evaluatieteam. Het totale proces duurt ongeveer een half jaar.

Verplichte vierjaarlijks ‘peer evaluation’ voor nationale accreditatie instanties

Eens in de vier jaar ondergaat de RvA een programma van collegiale toetsing, net als alle erkende nationale accreditatie-instanties binnen EA-verband. De RvA heeft een Europese en internationale ondertekenaarsstatus van Multilateral Agreements (EA) en Multilateral Recognition Arrangements (IAF/ILAC). En is aangewezen als de enige nationale accreditatie-instantie van Nederland. Deze status wordt verkregen en behouden door aan te tonen dat de RvA voldoet aan de vereisten van Regulation (EC) 765/2008 en de ISO/IEC 17011 door middel van een onpartijdig proces van collegiale toetsing.

Meer informatie? Klik op deze link.