Raad van State eens met RvA: wij zijn geen handhavers

De rechtbank heeft, na een ingesteld beroep tegen een besluit op bezwaar van de RvA, op 7 december 2017 geoordeeld dat als de RvA een afwijking tegen de norm schrijft en maatregelen eist, er sprake is van een ‘last’, en dat een schorsing een handhavingsbesluit is. Tegen deze uitspraak heeft de RvA hoger beroep ingesteld.

Uitspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 februari 2019 uitspraak gedaan en heeft het hoger beroep gegrond verklaard. RvA is met name blij dat de Raad van State hem in het gelijk heeft gesteld op het feit dat de RvA geen handhaver is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De belangrijkste punten uit de uitspraak zijn voor de RvA:

  • Een termijn voor het treffen van maatregelen om afwijkingsrapporten (NC’s) op te heffen en schorsing te voorkomen, is géén ‘last’ in de zin van de Awb;
  • De opdracht voor het treffen van maatregelen is niet gebaseerd op een overtreding -die wordt niet door de RvA vastgesteld- maar is gebaseerd op een NC.

De volledige uitspraak staat op de website van de Raad van State.

 

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.