Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C025 betreffende Informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1

Specifiek Accreditatieprotocol C025 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 12 februari 2021 gewijzigd.

Ten opzichte van versie 2 van 28 februari 2020 zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

  • 2.2 in scopevoorbeelden opgenomen dat NCS7510 gebaseerd is op ISO 27006,
  • 3.2 berekening van het aantal bijwoningen is aangepast,
  • 3.3 het begrip interfaces nader toegelicht met voorbeelden,
  • 3.3 naast zorginstellingen en/of andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie toegevoegd.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C025.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.