Publicatie SAP-PT000-NL en T053-NL (ISO/IEC 17043)

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versies van SAP-PT000-NL (Specifiek Accreditatie Protocol voor accreditatie van Organisatoren van PT-onderzoeken) en T053-NL (Invoering van de ISO/IEC 17043:2023) gepubliceerd.

Specifieke Accreditatie Protocol SAP-PT000-NL voor accreditatie van Organisatoren van PT-onderzoeken

Ten opzichte van versie 2.0 d.d. 24-01-2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Nieuw sjabloon (F945-NL) voor een SAP toegepast;
 • Titel aangepast van ringonderzoeken naar PT onderzoeken
 • Documentcode aangepast van SAP-R000 naar SAP-PT000
 • Term ‘ringonderzoek’ vervangen door proficiency test (PT), incl. uitleg van Nederlandse begrip van PT-provider zie par. 1.3;
 • Aanpassing aanvullende documenten en toelichting in artikel 1.2;
 • Aanpassing sjabloon scope van accreditatie en toevoeging toelichting vaste en flexibele scope in hoofdstuk 2;
 • Toevoeging te verstrekken documenten in artikel 3.1 en toevoeging subkopjes per type beoordeling;
 • Gelijktrekken met nieuw sjabloon en invullen tabel met aard en inhoud beoordelingen in artikel 3.2;
 • Toevoeging informatie over transitie EN-ISO/IEC 17043:2023 in hoofdstuk 5.

Klik  hier voor laatste versie van SAP-PT000-NL

Toelichtend document T053-NL betreffende de invoering van de ISO/IEC 17043:2023 

Ten opzichte van versie 1.1 van 21/12/2023 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 • Criterium 4.2.3 toegevoegd in Bijlage B
 • Aanpassing omschrijving in kolom ‘onderwerp’ in Bijlage B bij 6.4 (verwijdering “uitbesteding”)

Klik  hier voor laatste versie van T053-NL.