Publicatie SAP-A036 en wijzigingen die voortkomen uit de EA-6/02

 

De RvA publiceert de SAP-A036 voor accreditatie onder de ISO/IEC 17021-1 en ISO/IEC 17065 voor de norm EN ISO 3834. De norm EN ISO 3834 heeft betrekking op de kwaliteitseisen voor het smeltlassen van metalen.

Implementatie vernieuwde EA-6/02

Vanuit de European cooperation for Accreditation (EA) is er afgelopen jaar een nieuwe versie van het document EA-6/02 verschenen. Dit document bevat ‘’Guidelines on the use of ISO/IEC 17065 and ISO/IEC 17021-1 for Certification to EN ISO 3834’’.

In de SAP-A036 geeft de RvA onder meer aan hoe zij de instellingen geaccrediteerd voor
EN ISO 3834 beoordeelt. Mogelijke implicaties voor de accreditatiebeoordeling uit het document EA-6/02 zijn meegenomen in de formulering van SAP-A036.

De implementatie van het document EA-6/02 door de certificatie-instellingen neemt de RvA mee in de eerstvolgende controle- of herbeoordeling. De CI dient op basis van het document EA-6/02 aanvullend aan de eisen uit de NEN-EN-ISO 3834 een certificatie-schema te hanteren. De naam van het certificatieschema neemt de RvA in de scope op. De certificatie-instelling levert voorafgaand aan de beoordeling een eigen beoordeling van het schema en een kruisverwijzingslijst tussen de vereisten uit het document EA-6/02 en het certificatieschema in. Vereisten die minimaal in het schema moeten worden opgenomen conform EA-6/02, zijn opgenomen in het SAP. De RvA zal extra tijd toekennen aan het beoordelingsteam voor de evaluatie van het schema.

Klik hier voor SAP-A036