Publicatie nieuwe versie van toelichtende documenten T001, T015 en T030 (EN ISO/IEC 17025)

De Raad voor Accreditatie heeft nieuwe versies van toelichtende documenten T001 (verwijzing referentiemethoden testlaboratoria), T015 (toelichting op EN ISO/IEC 17025) en T030 (Interlaboratoriumvergelijkingen) gepubliceerd.

Toelichtend document RvA-T001 betreft de verwijzing naar referentiemethoden op de scopes van testlaboratoria.

Ten opzichte van versie 5 d.d. 23 juni 2020 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 • Producentenprotocollen aangepast.
 • Diverse kleinere aanpassingen

Klik hier voor laatste versie van RvA-T001.

Toelichtend document RvA-T015 betreft een toelichting op de EN ISO/IEC 17025.

Ten opzichte van versie 6.0 d.d. 13 april 2018, zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 • De oorspronkelijke toelichtingen gerelateerd aan de ISO/IEC 17025:2005 zijn verwijderd;
 • Er zijn bij diverse normelementen van de EN ISO/IEC 17025:2017 toelichtingen toegevoegd en/of aangepast.
 • Enkele referenties naar externe documenten zijn aangevuld/aangepast;
 • Enkele redundante onderdelen verwijderd;
 • Diverse tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen (o.a. bij rapportage en interne audits).

Klik hier voor laatste versie van RvA-T015.

Toelichtend document RvA-T030 betreft interlaboratoriumvergelijkingen.

Ten opzichte van versie 4.0, d.d. 29 maart 2016, zijn de volgende substantiële wijzigingen doorgevoerd:

 • Verwijzing naar EA-4/18:2021
 • Verduidelijking van bestaande beleidsomschrijving;
 • Extra uitleg beleid voor 15189 geaccrediteerde laboratoria
 • Aanpassing in Bijlage A (codering en enkele competentiegebieden bij kalibratielabs toegevoegd/aangepast)
 • Aanpassing Bijlage B (verwijderen tabel en toevoegen uitgangspunten voor deelname van testlabs)

Klik hier voor laatste versie van RvA-T030