Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol L005

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-L005 betreffende Asbest: laboratoriumtesten gepubliceerd.

Ten opzichte van versie 1  d.d. 24 oktober 2017 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:
· Hoofdstuk 2: enkele wijzigingen aangebracht en verrichtingen in kader van AP04 en AS SIKB 3000 zijn weggelaten.
· Hoofdstuk 4: twee items toegevoegd.
· Hoofdstuk 5: geactualiseerd.
· Verwijzingen naar interim-regeling verwijderd

Klik hier voor laatste versie van SAP-L005.