Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol L003

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-L003 betreffende de Verordening Bouwproducten (CPR) – Systeem 3 gepubliceerd.

Ten opzichte van versie 2 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • algemeen: het SAP is geactualiseerd
  • hoofdstuk 3 met betrekking tot de scope is nader uitgewerkt;
  • hoofdstuk 4.2 is nader uitgewerkt

Klik hier voor laatste versie van SAP-L003.