Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol I007

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-I007 betreffende eindbeoordelingen na asbestverwijdering gepubliceerd.
Ten opzichte van versie 2 d.d. 29-01-2018 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

Paragraaf 1.3: Wet en regelgeving uitgewerkt
Hoofdstuk 2: Scope geactualiseerd
Paragraaf 3.1: Vastgelegd welke informatie verstrekt moet kunnen worden om bijwoningen te kunnen plannen
Hoofdstuk 4: Toegevoegd:

  • eindbeoordelingen in deco-unit;
  • voorwaarden die gesteld worden aan het toepassen van een drone als hulpmiddel voor de eindbeoordelingen;

Vervallen bijlagen verwijderd.

Klik hier voor laatste versie van SAP-I007.