Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol C020

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C020 betreffende Certificatie van de CO2-Prestatieladder gepubliceerd.

Ten opzichte van versie 3 van oktober 2019 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Inleiding: verificatie-instelling als mogelijke CBI voor emissie-inventaris verwijderd
  • 3: Harmonisatiebesluiten toegevoegd
  • 2: minimum 2 kantoordagen bij omvang initiële beoordeling teruggebracht naar 1
  • 4: Specifieke aandachtspunten bij kantoorbeoordeling aangepast en bij bijwoning toegevoegd
  • Bijlage A: verduidelijking clustering overheden
  • Enkele administratieve wijzigingen

Klik hier voor laatste versie van SAP-C020.