Nieuwe versie van SAP-L007-NL voor challenge-testen Listeria monocytogenes

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-L007-NL betreffende Specifiek Accreditatie Protocol (SAP) voor challenge-testen Listeria monocytogenes gepubliceerd.

Ten opzichte van versie 1.0 d.d. 21-03-2022 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • Paragrafen 1.2 en 1.3 zijn gecombineerd tot 1.3.
  • Document is gereviseerd op basis van versie 3 van EURL Lm Guidance document to evaluate the competence of laboratories implementing challenge tests and durability studies related to Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods, zoals ook is toegevoegd bij 1.3.
  • Onder 3.2 verruiming van de definitie wat wordt verstaan onder Passend Geaccrediteerd zijn: met de voorkeur voor aanvulling van fysisch/chemische testen voor pH en Aw -metingen. Tevens is hier aangegeven wat de beoordelingsfrequentie in een cyclus zal zijn.
  • De GAP-analyse en implementatie van EURL Lm Guidance Document van 10-02-2023 is verwerkt (minor revision).
  • Relatie aangegeven tussen de informatie van hoofdstuk 4 en bijlage 1 is vermeld.

 

Klik  hier voor laatste versie van SAP-L007-NL.