Publicatie nieuwe versie van SAP-L001-NL Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Luchtmetingen

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-L001-NL betreffende Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Luchtmetingen gepubliceerd.

Ten opzichte van versie 3 van 28 februari 2018 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

 • Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en zijn het Activiteitenbesluit Milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer komen te vervallen.
 • Met het vervallen van EN ISO/IEC 17025:2005 voor accreditatie is het toepassen van de NPR-CEN/TS 15675-norm beëindigd en wordt deze niet meer in de scope genoemd. Het document is hier op de verschillende plaatsen voor bijgewerkt.
 • De verwijzing naar ISO 10780 is verwijderd.
 • Onder 3.1 is opgenomen dat een bevoegdhedenmatrix moet worden aangeleverd.
 • Onder 3.2 is een toelichting op het aantal bij te wonen monsternemers opgenomen.
 • De informatie over onaangekondigde bijwoningen is verwijderd.
 • Hoofdstuk 4.1 en 4.2 zijn herschreven.
 • Er is een hoofdstuk over de meetonzekerheid (4.4) en de procesomstandigheden (4.5) toegevoegd.
 • Hoofdstuk 5: Informatie over expertisehouders en coördinatoren is verwijderd en de informatie over Nea en IPLO is opgenomen.
 • De bijlagen zijn verwijderd.
 • Het format is gewijzigd.

Klik hier voor laatste versie van SAP-L001-NL