Publicatie nieuwe versie van SAP-C014 betreffende de Accreditatie van Persoonscertificatie algemeen (o.b.v. ISO/IEC 17024).

Specifiek Accreditatieprotocol C014 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van persoonscertificatie op basis van ISO/IEC 17024. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 24 februari 2021 gewijzigd..

Ten opzichte van versie 4 d.d. 25-01-2017 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • ​Sectie 2: beperkingen in de scope van accreditatie voor certificatie van lassers en van nietdestructief onderzoekers;
  • Sectie 3.1: de mogelijkheid om IT-deskundigheid in te zetten bij de beoordeling van geautomatiseerde resp. computergestuurde examens;
  • Sectie 4: aanpassing van het beleid voor het beoordelen van het beheer van itembanken;
  • Sectie 4: de mogelijkheid tot interviewen van examinatoren met betrekking tot portfoliobeoordelingen;
  • Sectie 4: de facturatie van kosten voor de beoordeling van centrale itembanken.

Klik hier voor laatste versie van SAP-C014.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.