Publicatie nieuwe versie van SAP-C006 (OH&SMS i.o.m. ISO 45001), SAP-C009 (HKZ certificatie) en SAP-C030 (Arbodiensten)

De Raad voor Accreditatie publiceert de nieuwe versies van SAP-C006 (OH&SMS i.o.m. ISO 45001), SAP-C009 (HKZ certificatie) en SAP-C030 (Arbodiensten).

SAP-C006 Arbomanagement-systemen (OH&SMS) i.o.m. ISO 45001:

Ten opzichte van versie 4 van 21 december 2017 zijn de volgende significante wijzigingen aangepast:

  • Vanaf 30 september 2021 is de BS OHSAS 18001 niet meer van toepassing. De verwijzing naar de BS OHSAS 18001 is overal verwijderd;
  • In het hele document stond nog IAF MDX, Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS). De MDX is vervangen door MD22.

Klik hier voor laatste versie van SAP-C006.

 

SAP-C009 HKZ-certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224:

Ten opzichte van versie 4 d.d. 07-01-2020 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  • NTA 8224+C1:2017 is vervangen door NTA 8224:2021. Met deze nieuwe versie komen direct ook de addenda te vervallen
  • Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie is niet langer verplicht onder accreditatie. Verwijderd in paragraaf 2.1 en bijlage 1

Klik hier voor laatste versie van SAP-C009.

 

SAP-C030 Certificatieschema Arbodiensten:

Ten opzichte van versie 1.0 d.d. 03-01-2020 is de volgende significante wijziging doorgevoerd:

  • Scope van accreditatie: Artikel Arbeidsomstandighedenbesluit verbijzonderd van artikel 1.5 naar artikel 1.5b en 1.5c

Klik hier voor laatste versie van SAP-C030.