Publicatie nieuwe versie van het Specifieke Accreditatie Protocol RvA-SAP-L000 (=Accreditatie van Testing (algemeen))

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van het volgende Specifieke Accreditatie Protocol gepubliceerd:

De reden voor het uitbrengen van een nieuwe versie is o.a. dat in de bestaande versie nu hetgeen voorheen vastgelegd was RvA T025 (=Scopes van testlaboratoria (ISO/IEC 17025)) overgenomen is. Daarnaast zijn enkele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de publicatie van een nieuwe versie van EA 2/15M (=EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes) en is het beleid met betrekking tot, en eisen aan, het onder accreditatie uitvoeren van Opinies en Interpretaties, zoals die eerder vastgelegd waren in RvA-T015, nu overgenomen. Tevens zijn de eisen die gesteld worden aan het definiëren van de activiteit “monsterneming” opgenomen

Extra aandacht wordt gevraagd voor enkele gewijzigde eisen met betrekking tot het bijhouden en beschikbaar stellen van de verrichtingenlijst van onder een flexscope uitgevoerde verrichtingen. In het bijzonder de eis dat een verrichtingenlijst publiekelijk beschikbaar gesteld moet worden.

Met de publicatie van deze nieuwe versie van SAP-L000 komt document RvA-T025 vervallen.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-L000.

De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder opgesomd:

Uitbreidingen:

  • De overgenomen teksten van T015 en T025 (in H2)

–           Nadere uitleg Opinies en interpretaties § 2.1.4

–           Nadere uitleg vaste en flexibele scope § 2.2

  • Actueel verrichtingen overzicht bij flexibele scope (in § 3.1.2)

–           overgenomen uit T025 en uitgebreid met “datum van validatie/toevoeging” § 3.1.2

–           het overzicht moet beschikbaar gesteld worden aan een ieder die hierom vraagt § 3.1.2

  • Aard en inhoud van de beoordelingen (in § 3..2)

–           Opinies en interpretaties

–           Flexibele scope

  • Specifieke aandachtspunten (in H4)

–           Monsterneming § 4.2

–           Opinies en Interpretaties overgenomen uit T015 §4.3

–           Flexibele scope overgenomen uit T025 §4.4

  • Andere informatie (in H5)

–           Flexibele scope overgenomen uit T025 §5.1