Publicatie nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol RvA-SAP-M000 (=Accreditatie van Medische Laboratoria (algemeen))

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van het volgende Specifieke Accreditatie Protocol gepubliceerd:

De reden voor het uitbrengen van een nieuwe versie is o.a. dat in de bestaande versie nu hetgeen voorheen vastgelegd was in RvA-SAP- M001 (=Point of Care Testing (POCT)) en in RvA T044 (=EN ISO 15189-scopes voor medische laboratoria) overgenomen is. Daarnaast zijn enkele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de publicatie van een nieuwe versie van EA 2/15M (=EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes).

Extra aandacht wordt gevraagd voor enkele gewijzigde eisen met betrekking tot het bijhouden en beschikbaar stellen van de verrichtingenlijst van onder een flexscope uitgevoerde verrichtingen. In het bijzonder: uitbesteed onderzoek dient hierin opgenomen te zijn en de  verrichtingenlijst dient publiekelijk beschikbaar te zijn (§ 3.1).

Met de publicatie van deze nieuwe versie van SAP-M000 komen de documenten RvA-T044 en SAP-M001 te vervallen.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-M000

De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder opgesomd:
Uitbreidingen:

  • De overgenomen teksten van de T044 en de M001 (in H2)

–           Nadere uitleg vaste en flexibele scope § 2.1 – § 2.5

–           Nadere uitleg uitbesteed onderzoek § 2.6

  • Actueel verrichtingen overzicht bij flexibele scope (in § 3.1)
  • Aard, inhoud en omvang beoordelingen (in § 3.2)

–           Informatie toegevoegd betreffende teamreductie § 3.2.1.2

–           intra en extramurale bloedafname § 3.2.4

–           POCT § 3.2.5

–           POCT bij de microbiologie  3.2.6

–           bio-informatica § 3.2.7

–           legionella in water § 3.2.8

–           semenbanken § 3.2.9

  • Specifieke aandachtspunten (in H4)

–           donortestlaboratoria § 4.1

–           vaste scope-element(en) omzetten naar flexibele scope-element(en) § 4.2