Publicatie nieuw Specifiek Accreditatie Protocol (SAP) voor certificatie van het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten

De Raad voor Accreditatie publiceert een nieuw SAP-C031 voor certificatie van het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten.

Dit SAP beschrijft het beoordelingsproces voor accreditatie van CBI’s welke certificeren tegen het Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten. Dit schema is op 15 oktober 2020 vastgesteld door de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen.

Klik hier voor het nieuwe SAP-C031.