Publicatie nieuw Specifiek Accreditatie Protocol (SAP) voor brandbeveiligingsystemen

De Raad voor Accreditatie publiceert een nieuw Specfiek Accreditatie Protocol betreffende brandbeveiligingsystemen.

Dit SAP beschrijft het beoordelingsproces voor accreditatie van CBI’s welke inspecteren en/of certificeren op het gebied van brandbeveilingssystemen.

Klik hier voor het nieuwe SAP-A035.