Prof. dr. ir. Petra C. de Weerd-Nederhof nieuw lid Commissie Accreditaties

Prof. dr. ir. Petra C. de Weerd-Nederhof nieuw lid Commissie Accreditaties

Op 21 oktober 2021 benoemt de Raad van Toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA) Prof. dr. ir. Petra C. de Weerd-Nederhof tot lid van de Commissie Accreditaties (C.A.). De RvA is zeer verheugd met haar benoeming.

Als hoogleraar organisatiekunde en in het bijzonder de organisatie van innovatie aan de Universiteit Twente, brengt zij veel, voor de RvA belangrijke expertise mee. Een leerstoel die zij deelde met prof. dr. ir. Olaf Fisscher: oud-voorzitter van de C.A. Door hem maakte ze kennis met de RvA. Ze vond het meteen ontzettend interessant.
“Als docent innovatie en risicomanagement vertel ik mijn studenten dat innovatie samenhangt met onzekerheden. Daarmee zijn de risico’s groter. Als je echter een goed onder accreditatie gecertificeerd kwaliteitssysteem hebt, wat aan de voorkant een aantal zaken super goed borgt, kun je voorkomen dat risico’s ontstaan. Dat is van groot maatschappelijk belang. En onderstreept de waarde van accreditatie. De C.A. speelt daarin een adviserende rol. Oog hebben voor maatschappelijk belang is een belangrijke drijfveer voor mij in een nevenfunctie. Maar ook in mijn gewone werk”, vertelt Petra de Weerd-Nederhof in antwoord op de vraag naar haar motivatie om lid te worden van de C.A.

Naast prof.dr.ir. Petra C. de Weerd-Nederhof bestaat de CA op moment uit vier leden: prof. dr. Mariëlle Stoelinga, ir. Kees Pasmooij (voorzitter), prof. dr. Bert Bakker en dr. Guillaume Counotte.

Meer weten over de rol van de Commissie Accreditaties? Lees meer.