Positieve reacties na eerste RvA-Training ‘(Weg)wijs in accreditatie voor geaccrediteerden’

Geaccrediteerde bedrijven of instellingen willen het accreditatieprocessen zo soepel en succesvol mogelijk (blijven) doorlopen. Onze nieuwe training ‘(Weg)wijs in accreditatie voor geaccrediteerden’ helpt hen daarbij.

Training voorziet in behoefte klanten

Op 2 maart vond voor de eerste keer onze training ‘(Weg)wijs in accreditatie voor geaccrediteerden’ plaats. RvA-medewerkers ontwikkelden deze training in 2021, vanuit onze strategische ambitie om meer klantgericht te werken. Met deze training helpen wij RvA-kanten om zich optimaal voor te bereiden op een (her)beoordeling of uitbreidingsonderzoek.

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het programma stuurden we een enquête voor input op de inhoud van de training. Ons idee over de behoefte bleek raak. Binnen slechts 48 uur bereikten we het maximum van 10 deelnemers voor de eerste training en daarna ontvingen we ook nog tientallen inschrijvingen. Daarom organiseren wij dit jaar meer van deze trainingen.

Positieve reacties

Negen kwaliteitsfunctionarissen en kwaliteitsmedewerkers van geaccrediteerde organisaties namen deel. Hun reacties na afloop waren positief. De deelnemers gaven aan een beter beeld te hebben van het maatschappelijk belang van accreditatie en de wijze waarop de RvA beoordelingen uitvoert. Met name het informele en interactieve karakter van de training werd zeer gewaardeerd. Er was voor de aanwezigen veel ruimte voor vragen aan de trainers en voor het onderling delen van eigen ervaringen met (het voorbereiden van) accreditatiebeoordelingen.

Ook deelnemen?

Wilt u meer weten over deze training en op de hoogte blijven van onze volgende trainingsdata? Meer informatie vindt u via onze webpagina: rva.nl/trainingwegwijs.