Peerreview RvA 2021 – succesvol

Goed nieuws! De Multilateral Agreement Council (MAC) van de EA (European co-operation for Accreditation) heeft op basis van een positieve aanbeveling van het EA peerreview-team besloten dat de RvA voldoet aan de vereisten van Regulation (EC) 765/2008 en de ISO/IEC 17011:2017 en zo EA MLA ondertekenaar blijft.

Het bezit van accreditatie biedt veel voordelen aan een breed scala van bedrijven en instellingen. Naast het aantonen van technische competentie voor de lokale markt, biedt het ook vertrouwen aan buitenlandse markten door middel van zogenaamde multilaterale overeenkomsten (MLA’s). Wanneer ondertekenaars van deze overeenkomsten, zoals de RvA, bedrijven en instellingen die testen, inspecteren en certificeren, accrediteren, krijgen hun rapporten en certificaten wereldwijde erkenning.

Dit voordeel is essentieel voor klanten van de RvA die op de wereldmarkt opereren. Het is daarom belangrijk dat de Raad voor Accreditatie haar status als ondertekenaar van de EA, ILAC en IAF MLA behoudt.

Verplichte vierjaarlijks ‘peer evaluation’ voor nationale accreditatie instanties

Eens in de vier jaar ondergaat de RvA een programma van collegiale toetsing, net als alle erkende nationale accreditatie-instanties binnen EA-verband. In de week van 8 tot 15 november 2021 voerde een team van elf Europese collega accreditatie-instellingen een weeklange (remote) peer-evaluatie uit van het werk van de RvA. De RvA heeft een Europese en internationale ondertekenaarsstatus van Multilateral Agreements (EA) en Multilateral Recognition Arrangements (IAF/ILAC). En is aangewezen als de enige nationale accreditatie-instantie van Nederland. Deze status wordt verkregen en behouden door aan te tonen dat de RvA voldoet aan de vereisten van Regulation (EC) 765/2008 en de ISO/IEC 17011 door middel van een onpartijdig proces van collegiale toetsing.

Het Summary report van de evaluatie is hier te lezen.

De RvA blijft MLA ondertekenaar op de volgende gebieden:

• Kalibratie (EN ISO/IEC 17025)
• Testen (EN ISO/IEC 17025)
• Medische Laboratoria (EN ISO 15189)
• Inspectie (EN ISO/IEC 17020)
• Ringonderzoeken (EN ISO/IEC 17043)
• Producenten van referentiematerialen (EN ISO 17034)
• Certificering van managementsystemen (EN ISO/IEC 17021-1)
• Certificering van producten (EN ISO/IEC 17065)
• Certificering van personen (EN ISO/IEC 17024)
• Validatie en verificatie (EN ISO 14065).