Nieuwe versie SAP-I005

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol I005 betreffende de accreditatie van verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling energie vervoer gepubliceerd.

Ten opzichte van versie 5 d.d. 7 oktober 2019 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

– De scope van accreditatie onder hoofdstuk 2 is aangepast
– Enkele administratieve wijzigingen

Klik hier voor laatste versie van SAP-I005