Nieuwe validatie- en verificatienorm gepubliceerd!

Internationale normorganisatie ISO heeft op 30 oktober 2019 gemeld dat de nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029:2019 is gepubliceerd.

ISO/IEC 17029:2019
Met de publicatie van deze nieuwe norm is het mogelijk voor organisaties om geaccrediteerd te worden voor validatie- en verificatieactiviteiten betreffende de betrouwbaarheid van informatie die is vastgelegd in claims. Hierbij valt te denken aan claims (zoals rapporten of verklaringen) over energiebesparing, CO2-emissies, maatschappelijk verantwoord ondernemen, artificiële intelligentie en meer. Validatie en verificatie bij testen, inspectie, certificatie of van meetmethoden vallen niet binnen het toepassingsgebied van de norm.

De RvA heeft in een expert-rol meegewerkt aan de totstandkoming van deze norm en is trots op het behaalde eindresultaat. De norm is op 31 oktober gepubliceerd op de website van ISO.

Vervanging ISO 14065
ISO 17029 zal op termijn ISO 14065 ‘Broeikasgassen – Eisen aan instellingen die broeikasgasvalidaties of -verificaties uitvoeren ten behoeve van gebruik bij accreditatie of andere vormen van erkenning‘ vervangen. ISO 14065 kan als sectorspecifieke invulling dienen voor de toepassing van ISO/IEC 17029 op milieugebied. Vooralsnog blijven de bestaande systemen voor verificatie van broeikasgasemissies onder ISO 14065, totdat deze norm is herzien.

Lees ook:
Nieuwe fase in ontwikkeling validatie- en verificatienorm

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.